3. Registratieformulier

Ga naar de volgende video >  

Onderwerpen in deze video:

  • Registratievragen opzetten
  • Onderscheid tussen typen vragen

Volgende video: