1. Momice Help Center
  2. Event Registratie
  3. Registraties importeren en exporteren

Achteraf lijsten importeren

Het kan voorkomen dat je de on-site registratie door een externe partij hebt laten doen (bijvoorbeeld) Easy2Rent, en toch graag een bedank-mail naar alle aanwezigen wilt sturen.

Gebruik hiervoor het Excelbestand dat je hebt gekregen van de externe partij. Bewaar alleen de kolommen en gegevens die je nodig hebt zoals namen, email adressen en aanwezigheid. Importeer de lijst in het registratie-overzicht. Lijsten importeren

Let op: Bij het importeren wordt gevraagd of je de contacten wilt ontdubbelen. Kies dan voor 'Niet ontdubbelen en doorgaan'. Sla de lijst op onder een nieuwe naam.

Bij het maken van een bedank-mail kun je nu de nieuwe lijst selecteren. Genodigden selecteren