1. Momice Help Center
  2. Event Registratie
  3. Registraties importeren en exporteren

Contacten ontdubbelen en fouten in email adressen

Bij het importeren, controleert Momice de lijst automatisch op fouten en dubbele contacten en reeds bestaande contacten in het registratie-overzicht. Bij de controle laat Momice de fouten en dubbele contacten zien en biedt de mogelijkheid de dubbele contacten over te slaan in de import. Wanneer er emailadressen fouten bevatten (spelling, verkeerde extensies of spaties), geeft Momice dit aan.

Annuleer dan het importeren en verbeter de foute emailadressen handmatig in het originele Excel bestand. Daarna kan je het bestand met een nieuwe naam opnieuw importeren.