Net Promotor Score

De Net Promotor Score is een eenvoudig index cijfer dat het enthousiasme van je doelgroep toont. De NPS score bestaat uit 1 vaste vraag:
“In hoeverre zou je dit event/spreker/product aanbevelen aan anderen?”

De schaal is altijd 0 -10. Waarbij 0 staat voor zeer onwaarschijnlijk en 10 voor zeer waarschijnlijk.

  • De respondenten die 9 en 10 invullen zijn ‘promoters’
  • De respondenten die 7-8 invullen zijn ‘passives’
  • De respondenten die 0 - 6 invullen zijn ‘detractors’.

Wanneer je de NPS vraag meeneemt in je enquête, berekent Momice automatisch jouw NPS score:
Het % criticasters wordt van het % promoters afgetrokken. Het cijfer dat overblijft geeft het enthousiasme van je bezoekers aan. Omdat het een index cijfer betreft, kan het cijfer zowel positief (boven 0) als negatief (onder 0) zijn.
Ter indicatie: KPN scoort ongeveer 1, Apple scoort gemiddeld 66 en sommige bedrijven hebben een negatieve score.