Event overzicht

In het overzicht staan de events die je zelf hebt aangemaakt hebt of waar aan meewerkt. Per event zie je de titel, event datum en de status (‘live’ of ‘in bewerking’).  Je kunt dit overzicht structureren door events naar mappen te verplaatsen - en je kunt ze sorteren op datum (standaard), titel, of status. Per event kun je direct de website openen, gebruikers toevoegen, statistieken bekijken en bewerken.