Tijdzones

Momice biedt de mogelijkheid om de Programma pagina van de event website aan te passen op de tijden van de tijdzone waarin de deelnemer zich bevindt. Dat is voor online en hybride events ideaal, hierdoor hoeven deze deelnemers niet zelf de tijden op de Programma pagina om te rekenen.

Hoe werkt het?

Als organisator kies je de tijdzone waar vandaan het evenement gehost wordt, bijvoorbeeld Europe/Amsterdam. Op basis van de tijdzone waarin de deelnemer zich bevindt, worden automatisch de begin- en eindtijden van de programmaonderdelen aangepast.

Wanneer een deelnemer zich in een andere tijdzone bevindt, zal hij of zij een tekst in beeld krijgen waaruit duidelijk wordt dat de tijden voor hem of haar automatisch zijn aangepast.

Activeer de feature ‘tijdzone’

Activeer de feature ‘tijdzone’ door naar de Programma pagina te gaan in de Website Module. Hier kun je de optie aanvinken en de tijdzone waar vandaan het evenement gehost wordt selecteren. Nu zullen de begin- en eindtijden op de Programma pagina automatisch veranderen wanneer een deelnemer vanuit een andere tijdzone deelneemt.

Agenda koppeling

Nadat de feature ‘tijdzone’ is geactiveerd, zal de agenda koppeling die je stuurt naar de deelnemers ook automatisch het juiste tijdstip in de agenda blokkeren. Op basis van de tijdzone waarin zij zich bevinden.

Zo ziet het eruit voor de deelnemer

Bevindt de deelnemer zich in een andere tijdzone dan de organisator? Wanneer de feature ‘tijdzone’ geactiveerd is zal een vaste tekst getoond worden op de Programma pagina. Deze tekst is niet aan te passen of te verwijderen. Daarnaast wordt de tekst alleen getoond als de deelnemer ook daadwerkelijk in een andere tijdzone zit. Dit is de tekst die de deelnemer in beeld krijgt:

  • NL: U bevindt zich in een andere tijdzone dan de organisator van dit event. De programmatijden zijn automatisch aangepast.
  • ENG: You are in a different time zone than the organizer of this event. The program times are adjusted automatically.
  • DE: Sie befinden sich in einer anderen Zeitzone als der Organisator dieser Veranstaltung. Die Programmzeiten werden automatisch angepasst.
  • FR: Vous êtes dans un fuseau horaire différent de celui de l'organisateur de cet événement. Les horaires des programmes sont automatiquement adaptés.
  • IT: Sei in un fuso orario diverso da quello dell'organizzatore di questo evento. I tempi del programma sono regolati automaticamente.
  • ES: Usted se encuentra en una zona horaria diferente a la del organizador de este evento. Los tiempos del programa se ajustan automáticamente.
  • PT: Encontra-se num fuso horário diferente do do organizador deste evento. Os tempos do programa são automaticamente ajustados.