Bounces & Spam

Bounces
Een ‘bounce’ betekent dat een email niet afgeleverd kan worden. Er zijn 2 soorten bounces: een hard bounce en een soft bounce. Het soort bounce geeft aan waarom de mail niet geaccepteerd wordt:

  • Een hard bounce betekent dat het emailadres niet (meer) bestaat of de domeinnaam is geblokkeerd. Daarnaast kan het ook zijn dat de ontvangende server alle inkomende mail heeft geblokkeerd, bijvoorbeeld wegens faillissement. In het geval van een hard bounce zal de mail nooit aankomen. 
  • Een soft bounce geeft aan dat het mail adres wel klopt, maar er een andere reden is om de mail te weigeren. Bij een soft bounce heb je te maken met een tijdelijke verhindering, dit kan liggen aan een volle inbox of een mail client die tijdelijk niet goed werkt. 
  • 'Blocked' emails zijn vergelijkbaar met wat je een ‘soft bounce’ noemt; de ontvangende server weigert tijdelijk de email die binnen komt. Dit is een niet-permanente afwijzing voor de inkomende mail. Kortom, het is een afwijzing van het bericht en geen indicatie van de kwaliteit van het email adres waarnaar wordt verzonden. In dit geval kun je contact opnemen met Momice en aangeven om welke email adressen het gaat, deze kijken we voor je na bij de mail server. Bij 80% van de blocked email adressen is het zo dat ze eerder de status 'soft' of 'hard' bounce hebben gehad en de mail server om beveiligingsredenen de verzending blokkeert. Dit is ter bescherming van de mail server. Wanneer deze naar (tijdelijk) geblokkeerde email adressen blijf mailen is dit schadelijk.
  • Een ‘deferred’ mail kan tijdelijk niet afgeleverd, er zit een vertraging bij de ontvangende server. Je zou kunnen zeggen dat de mail op een wachtlijst staat, wegens een overvolle mail server. 
  • Een ‘rejected’ mail kan niet afgeleverd worden door een spelfout in emailadres

Spam​
Er zijn verschillende redenen waarom een bericht in de spam-folder kan belanden. Elke ontvangende mail cliënt gebruikt verschillende criteria om een inkomende mail te beoordelen. Het kan zijn dat een bedrijf niet meer dan 50 mails per dag van een bepaalde afzender wil ontvangen. Of dat zij alleen mails willen ontvangen van bedrijven die op een speciale lijst staan (white list). Het is helaas niet altijd te voorkomen dat emails in de spam belanden.

Momice heeft technische afspraken gemaakt met meerdere partijen om ervoor te zorgen dat emails wel aankomen. Houd daarom altijd de soft bounces goed in de gaten en neem contact met ons op als je vermoedt dat je email worden geblokkeerd.