Registratie vragen opmaken

Je maakt het registratieformulier in de Website Module (Stap 3). In de eerste vraag in het registratieformulier selecteert jouw bezoeker een toegangstickets. Je kunt een of meerdere tickets aanmaken in de Ticket Module. Vervolgens maak je de registratievragen op.

Er zijn 4 type registratievragen en een aantal standaard velden. Per vraag kun je aangeven of het gaat om een verplichte vraag - en of je de tekst in het bijbehorende antwoordveld wilt vastzetten. Wanneer de antwoordtekst vastgezet is, kan je genodigde deze tekst niet meer wijzigen. Door bijvoorbeeld het emailadres vast te zetten, voorkomen je dat de registratie-gegevens overschreven worden wanneer iemand de uitnodiging doorstuurt.

Type registratievragen

  • Open vraag: de genodigde kan zelf elk gewenst antwoord invullen. 
  • Gesloten vraag: een dropdown menu met één keuze uit meerdere antwoorden. 
  • Workshopvraag: een dropdown menu met één keuze uit meerdere antwoorden. In dit geval hier kan ook een maximum per deelsessie worden ingesteld. Lees hier meer over workshopregistratie.
  • Checkbox: deze optie kun je gebruiken wanneer je jouw bezoeker een checkbox wilt laten aanvinken, bijvoorbeeld om akkoord te gaan met algemene voorwaarden.

Standaard velden 

Wanneer je een vraag toevoegt aan je registratieformulier, kun je in de lightbox kiezen uit verschillende ‘standaard velden’ (Functie, Bedrijf, Tussenvoegsel, E-mail, Telefoon, Datum en Link). Deze velden zorgen ervoor dat de juiste gegevens worden getoond op je smartphone, computer, gastenlijst of gedownloade documenten.

Een paar dingen die je moet weten over standaard velden:

  • Wanneer je per ongeluk één of meer standaard velden verwijderd hebt, kun je deze eenvoudig weer toevoegen door ze te selecteren uit de lightbox. Let op: de juiste gegevens worden alleen getoond wanneer de ‘standaard velden’ gebruikt worden. Voeg deze vragen dus niet handmatig toe aan je formulier.
  • De velden ‘Functie, ‘Bedrijf’ en ‘E-mail’ zijn automatisch geselecteerd.
  • Het standaard veld ‘Datum’ toont een kalender waaruit eenvoudig een geboortedatum of aankomstdatum geselecteerd kan worden. 
  • Het standaard veld ‘Link’ maakt een hyperlink van het ingevoerde web-adres.