Registratieoverzicht per workshop

Wanneer je een workshop meerdere malen aanbiedt (bijvoorbeeld in de ochtend en in de middag), worden deze behandeld als losse workshops. De totalen worden dus niet automatisch bij elkaar opgeteld.

TIP: Geef de verschillende workshoprondes duidelijke namen (bijvoorbeeld Workshop A ochtend, Workshop A middag. Je kunt ze selecteren met de dropdown en eenvoudig bij elkaar optellen. Lees meer over workshopregistratie.