Website teksten opmaken: tekst editor

De tekst editor van Momice is een web-tekst editor. Die werkt iets anders dan je gewend bent wanneer je werkt met bijvoorbeeld Word. Hier volgen een paar tips:

  • Format: De Momice tekst editor heeft 4 tekst formaten. Je kunt ieder stuk tekst selecteren om de volgende formaten geven: Heading 1, Heading 2, Heading 3 en body.
  • ENTER: Als je een zin op de volgende regel wilt starten, ben je gewend op [ENTER] te drukken. Wanneer je dit doet in een web-editor, verspringt de cursor automatisch naar een nieuwe paragraaf met 1 witregel. Wil je op de volgende regel beginnen, druk dan [SHIFT] + [ENTER] in
  • TAB: In HTML kun de [TAB] knop niet gebruiken om je teksten exact onder elkaar uit te lijnen. Gebruik voor een nette weergave de standaard stijlen: volledige tekst uitlijning, bullets en dashes. Een minder nauwkeurig alternatief is handmatig met [SHIFT] + [ENTER] en [SPATIE].