Agenda-link

Met de agenda-link geef je jouw genodigden de mogelijkheid om het event direct in zijn/haar agenda te plaatsen. De tijden in de agenda-link zijn gebaseerd op de begin- en eindtijden zoals ingevoerd op de programmapagina van jouw event website. Als je de 'geldig op' tijden hebt ingegeven in de Ticket Module, dan worden deze tijden gehanteerd, in plaats van de oorspronkelijke programmatijden.

De agenda-koppeling bevat standaard de volgende gegevens: event naam, website link, locatie en adres. Extra velden die je op het e-ticket toont, verschijnen automatisch ook in de agenda koppeling, bijvoorbeeld workshopkeuze.


TIP: Wil je wel de agenda-koppeling gebruiken, maar niet de programmapagina?

  • Deselecteer de programmapagina;
  • Vul dan de gewenste tijden in bij 'Geldig op' in de Ticket Module.